V Seminarium Naukowe pt. „Współczesne uwarunkowania organizowania badań w naukach o bezpieczeństwie oraz naukach pokrewnych”

Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB, we współpracy z Sudeckim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie oraz Katedrą Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB, zorganizowało 3 września 2021 roku w Koniakowie V Seminarium Naukowe nt. „Współczesne uwarunkowania organizowania badań w naukach o bezpieczeństwie oraz naukach pokrewnych”.

Celem seminarium było przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu badań naukowych oraz dyskurs dotyczący organizowania i prowadzenia badań w naukach o bezpieczeństwie.

W trakcie seminarium dyskutowano między innymi na takie tematy, jak funkcje nauki, organizacja procesu badawczego w badaniach bezpieczeństwa, relacje między ogólnym problemem badawczym a problemami szczegółowymi, przedmiot i cel badań, formułowanie hipotez badawczych, zastosowanie metod ilościowych w badaniach bezpieczeństwa, wykorzystanie metod jakościowych w badaniach bezpieczeństwa oraz stadia badania bezpieczeństwa.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele:

  • Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej,
  • Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
  • Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
  • Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie,
  • Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu,
  • Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
  • Uczelni Państwowej w Sanoku,
  • Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,
  • Sudeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie

W spotkaniach i dyskusjach uczestniczyli także doktoranci z zakresu nauk o bezpieczeństwie i studenci Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Wnioski z dyskusji wskazywały na to, że organizowanie badań naukowych jest procesem złożonym, który pozostaje w ścisłym związku z rozwojem nauki oraz z założeniami poznawczymi wykorzystywanymi w określonej dziedzinie i dyscyplinie naukowej. Wiedza na temat prowadzenia badań naukowych o bezpieczeństwie z jednej strony wskazuje metodologiczne i metodyczne założenia procesu badań, co dyscyplinuje badaczy w utrzymywaniu określonego standardu poznawczego. Z drugiej strony, w pewnym stopniu ogranicza innowacyjne podejście, jeżeli jest ono niezgodne z przyjętymi kanonami poznania naukowego. Uczestnicy seminarium byli zgodni co do tego, że z punktu poznawczego w naukach o bezpieczeństwie, tak jak w każdej dyscyplinie naukowej poszukuje się wiarygodnych strategii oraz metod badawczych, które pozwolą badaczowi zweryfikować dotychczasowy zakres wiedzy naukowej.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji