Data

11.06.2021

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „New trends in management and production engineering - regional, cross-border and global perspective”

W dniach 10 – 11 czerwca br. w Brennej odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „New trends in management and production engineering - regional, cross-border and global perspective”, zorganizowana w formule hybrydowej w ramach projektu „Perfect – Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB”, który jest jednym z kluczowych projektów Ministerstwa Edukacji i Nauki wspierających rozwój dorobku naukowego polskich uczonych oraz promujących polską naukę w światowym wymiarze.

Uczestników wydarzenia, w tym światowej sławy naukowców i przedstawicieli krajowych ośrodków akademickich oraz partnerów konferencji przywitał dr hab. Włodzimierz Sroka, prof. AWSB, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony został wystąpieniom keynote spekerów, wybitnych naukowców z dziedziny zarządzania:

  • prof. Peter Zámborský, University of Auckland (Nowa Zelandia)
  • prof. Joanna Paliszkiewicz, Warsaw University of Life Sciences (Polska)
  • prof. Diego Quer, University of Alicante (Hiszpania)
  • prof. Shuichi Ishida, Tohoku University (Japonia)
  • prof. Nikolay Megits, Webster University (USA)

Podczas pierwszego dnia konferencji odbyła się także sesja z redaktorami czasopism naukowych, znajdujących się w bazach WoS i Scopus. Sesja była okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze przygotowywania i redakcji wysoko punktowanych publikacji naukowych.

Wydarzenie było także znakomitą okazją do uhonorowania ostatniego sukcesu jednego z pracowników naukowych Akademii WSB, Dr. habil.  Judit Oláh, prof. AWSB, która uzyskała tytuł naukowy DSc, przyznawany przez Hungarian Academy of Sciences, nadawany pracownikom z wieloletnim stażem i o ugruntowanej pozycji międzynarodowej.

Podczas pierwszego i drugiego dnia konferencji odbyły się także liczne sesje tematyczne poświęcone następującej tematyce: zarządzanie biznesem, zrównoważony rozwój, makroekonomiczne aspekty zarządzania, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, CSR i etyka biznesu, przedsiębiorczość i innowacje, ekonomiczne i socjalne aspekty rozwoju regionalnego.

Organizatorzy wydarzenia:

  • WSB University, Faculty of Applied Sciences (Poland)
  • University of Žilina, Institute of Management (Slovakia)
  • VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics (Czech Republic)

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji