A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

20.03.2023

Wizyta badawcza w UiT – The Arctic University of Norway

W dniach 15-19 marca br. dr Michał Szyszka odbył staż visiting professor w prestiżowym UiT – The Arctic University of Norway.


Uniwersytet Arktyczny w Tromso jest najdalej wysuniętą na północ uczelnią na świecie oraz jednym z najważniejszych norweskich ośrodków akademickich. Lokalizacja uczelni „u bram Arktyki” wiąże się z jej specyficzną misją i rolą: wspierania kluczowych dla Norwegii gałęzi przemysłu i rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrony unikatowych zasobów środowiskowych, a także zapewniania najlepszego wykształcenia dla kadr regionu, który z uwagi na specyficzny klimat, podlega procesom depopulacji.


Wizyta dra Michała Szyszki miała charakter badawczo-sieciujący. Miała na celu wymianę doświadczeń oraz nawiązanie współpracy pomiędzy Akademią WSB a UiT, przede wszystkim w zakresie badań nad edukacją oraz w obszarze komunikacji społecznej. Jest to o tyle istotne, że w norweskim modelu preferowane jest podejście pragmatyczne, zorientowane na konkretne, użytkowe rozwiązania i rozwiązywanie problemów na każdym z etapów działań naukowych, a obszary badawcze obu uczelni w wielu punktach są zbliżone (ICT, innowacje w edukacji, kompetencje XXI w., badania nad mniejszościami, inkluzja społeczna grup defaworyzowanych, wykorzystanie AI/VR w usługach społecznych).


W ramach wizyty dr Michał Szyszka zaprezentował Akademię WSB oraz realizowane w Uczelni projekty międzynarodowe i krajowe. Odbyły się także spotkania z pracownikami Instytutów i jednostek Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydziału Edukacji Społecznej oraz Wydziału Nauk Inżynieryjnych i Technologicznych.

Wyjazd sfinansowany został z projektu "Perfect - Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB" realizowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2023