Data

28.07.2022

Wizyty eksperckie światowej sławy naukowców w Akademii WSB

Akademia WSB gościła uznanych naukowców w ramach Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akademii WSB.

Celem wizyt było prowadzenie badań pograniczy w Europie, szczególnie w kontekście tzw. miast podzielonych granicą (np. Cieszyn i Czeski Cieszyn) w ramach współpracy z Instytutem Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną. Dyrektorem Instytutu jest dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB.

Prof. Eduardo Medeiros, ekspert Komisji Europejskiej, ewaluator programu Horyzont 2020, koordynator międzynarodowych projektów DG REGIO,  przeprowadził transgraniczne wizyty badawcze w Euroregionie Śląsk Cieszyński, jak również spotkania projektowe w Urzędzie Miejskim w Żywcu oraz Urzędzie Miejskim w Czadcy (Słowacja).

Prof. Rafael Robina Ramiez przeprowadził spotkania badawcze i projektowe z naukowcami Akademii WSB, w ramach których omówione zostały możliwości dalszej współpracy międzyinstytucjonalnej pomiędzy Akademią WSB a University of Extremadura. Dodatkowo, prof. Ramirez przeprowadził także warsztat badacza pt. „Writing a successfull MSCA project proposal”.

Eduardo Medeiros jest profesorem geografii i pracownikiem naukowym w DINÂMIA'CET-IUL, Instituto Universitário de Lisboa, Portugalia. Jest ekspertem DG REGIO (Komisja Europejska) i URBACT III oraz ewaluatorem programu Horyzont 2020. Jest również członkiem Regional Studies Association Fellow. Koordynuje międzynarodowe projekty ewaluacji polityki, były członek projektów DG REGIO i ESPON. Zapraszany jako doradca projektowy oraz do pisania raportów i stanowisk przez DG REGIO. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na ocenie wpływu terytorialnego, spójności terytorialnej, rozwoju terytorialnym, współpracy terytorialnej i planowaniu przestrzennym. Członek licznych komitetów naukowych i recenzent ponad 35 czasopism międzynarodowych.

Więcej

Rafael Robina Ramirez jest profesorem University of Extremadura, Hiszpania. Obecnie jest koordynatorem grupy badawczej "DELSOS" (Sustainable Territorial Development prowadzącej kilka europejskich, krajowych i regionalnych projektów dotyczących zmian zachowań w obszarach turystyki i etyki biznesu. Wśród nich jest europejski projekt "Ecodry - Sharing Best Agroecological Practice for Resilient Production Systems and water management in Dryland and Drought Conditions". Od 2014 roku prowadzi również Projekt Innowacyjno-Dydaktyczny "GEEYM". Głównym celem projektu jest nauczanie etyki biznesu poprzez przekrojową metodologię opartą na empirycznych przypadkach zaczerpniętych z rzeczywistych spraw ukazanych w wyrokach sądowych. W trakcie kariery napisał ponad 50 międzynarodowych publikacji na temat etyki biznesu i środowiska oraz zrównoważonego rozwoju edukacyjnego w firmach, głównie w sektorze turystycznym.  Jego dorobek naukowy publikowany był przez prestiżowe wydawnictwa naukowe: Elsevier, Francis and Taylor, Wiley, Emerald, REIS, MDPI, Frontiers in Psychology, IEEE Access itd.

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji