A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

03.06.2024

"Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” – Zaproszenie do przygotowania wniosku projektowego

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków projektowych przez Ministra Nauki ogłaszamy rekrutację do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

Celem projektu jest wsparcie studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

 

Do udziału zapraszamy studentki i studentów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy:

  • posiadają w swoim dorobku nagrody, wyróżnienia naukowe, publikacje naukowe lub doświadczenie w projektach badawczych lub mają w swoim dorobku inne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub w zakresie działalności społecznej,
  • chcą rozwijać swoją karierę naukową przez udział w wybranych przez siebie i zgodnych z kierunkiem kształcenia oraz zainteresowaniach naukowych międzynarodowych konferencjach, konkursach oraz zawodach naukowych,
  • posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta/studentkę lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego).

Najważniejsze warunki konkursu:

  • kwota finansowania projektu realizowanego przez 1 studentkę/studenta – max. 80 000 zł,
  • kwota finansowania projektu realizowanego przez grupę studentów – max. 500 000 zł,
  • zaplanowane w projekcie działania muszą być zrealizowane i rozliczone do 31.12.2025 r.
  • ubiegając się i realizując działania projektowe, należy posiadać status studenta/studentki Akademii WSB.

Jak ubiegać się o złożenie wniosku projektowego?

  • Do 09.06.2024 r. do godz. 15:00 należy przesłać swoje CV (zgodnie z wzorem), a także opis na minimum jedną stronę A4 swoich doświadczeń naukowych, badawczych, sportowych, społecznych wraz z wykazem i uzasadnieniem planowanych w projekcie działań tj. wyjazdów na międzynarodowe konferencje, zawody, konkursy wraz ze wstępnym szacunkiem cenowym.
  • Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy agajda@wsb.edu.pl, tytuł wiadomości „Zgłoszenie – WS FERS”. Zgłoszenia przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Lista osób, których oferty zostaną przedstawione we wniosku projektowym będzie ogłoszona w dniu 10.06.2024 r.