Data

27.02.2024

Współpraca z Apauly Group

W dniu 27 lutego Akademia WSB podpisała umowę o współpracy z firmą APAULY GROUP sp. z o.o

Umowę o współpracy podpisali:

  • prof. Marcin Lis – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB,
  • Joanna Pauly – Prezes Zarządu APAULY GROUP sp. z o.o.

Współpraca obejmuje:

  • wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo – rozwojowych,
  • możliwość odbywania przez studentów, słuchaczy Akademii WSB praktyk zawodowych organizowanych we współpracy z APAULY GROUP sp. z o.o,
  • wspólną organizację tematycznych konferencji i seminariów,
  • współpracę z Akademickim Biurem Karier Akademii WSB.