Data

27.02.2024

Współpraca z Aresztem Śledczym w Sosnowcu

W dniu 27 lutego br. odbyło się spotkanie, podczas którego podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią WSB oraz Aresztem Śledczym w Sosnowcu.

 

Porozumienie podpisali:

  • prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB,
  • kpt. Marcin Żak – Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

 

W spotkaniu udział wzięli również:

  • prof. Marek Walancik – Dyrektor Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych,
  • kpt. Artur Ochnio – Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu,
  • ppor. Paweł Czajka - starszy wychowawca Działu Penitencjarnego  Aresztu Śledczego w Sosnowcu i doktorant AWSB
  • dr Edyta Antoniak-Kiedos – Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych w Akademii WSB.

 

Porozumienie obejmuje m.in. współpracę naukową, edukacyjną, badawczo-rozwojową, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji wspólnych wydarzeń o charakterze naukowym, popularyzatorskim, a także praktycznym. Planowane są wizyty studyjne w Areszcie Śledczym, wykłady z zakresu nauk o bezpieczeństwie i z pedagogiki resocjalizacyjnej, a także organizacja wspólnych kursów, warsztatów i szkoleń. Studenci Akademii WSB będą mogli realizować zajęcia praktyczne na terenie jednostki penitencjarnej oraz odbywać praktyki zawodowe.

Na mocy porozumienia Akademia WSB we współpracy merytorycznej z pracownikami Aresztu Śledczego, będzie organizować ogólnopolskie konferencje naukowe, dotyczące problematyki prewencji nieletnich oraz resocjalizacji i readaptacji osadzonych.

Partnerzy zadeklarowali również współpracę z Akademickim Biurem Karier Akademii WSB, obejmującą m.in. promocję Służby Więziennej, działania w ramach pośrednictwa pracy, organizację wydarzeń związanych z rynkiem pracy, udział w działaniach skierowanych do studentów mających na celu podniesienie ich kompetencji zawodowych.