Data

26.05.2022

Współpraca z Gminą Hażlach

W dniu 25 maja 2022 r. Akademia WSB zawarła umowę o współpracy z Gminą Hażlach.

Porozumienie podpisali:

  • Dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB,
  • Grzegorz Sikorski – Wójt Gminy Hażlach

W spotkaniu uczestniczyli również:

  • Dr Krzysztof Wrana – Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Regionalnego AWSB
  • Dr Mariusz Raczek – Ekspert Centrum Rozwoju Regionalnego AWSB

Porozumienie zakłada współpracę pomiędzy Akademią WSB a Gminą Hażlach w zakresie opracowania strategii rozwoju Gminy oraz wspólnej realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo – rozwojowych oraz działań, mających na celu rozwijanie kompetencji zawodowych studentów poprzez wspólną organizacje szkoleń, konferencji, seminariów, specjalności studiów i ścieżek specjalistycznych.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji