Data

24.01.2024

Współpraca z I Stowarzyszeniem Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych

W dniu 24 stycznia 2024 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Akademią WSB i I Stowarzyszeniem Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

Porozumienie podpisali:

  • prof. Marcin Lis – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB,
  • Pan Robert Wilczek – Prezes Zarządu I Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

 

W spotkaniu uczestniczyła również dr Edyta Antoniak-Kiedos – Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB.

Zawarte porozumienie dotyczy współpracy naukowej, edukacyjnej, badawczo-rozwojowej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji wspólnych wydarzeń o charakterze naukowym, popularyzatorskim, a także praktycznym. Planowane jest utworzenie w partnerstwie studiów podyplomowych, a także organizacja kursów, warsztatów i szkoleń dla sektora opieki nad dziećmi.

Na mocy porozumienia I Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych, już we wrześniu tego roku, we współpracy merytorycznej z Akademią WSB, będzie organizować ogólnopolską konferencję naukową, dotyczącą problematyki poprawy warunków opieki, rozwoju i wychowania najmłodszych.

Partnerzy zadeklarowali również współpracę w zakresie tworzenia i opracowania specjalności, programów kształcenia; publikowania książek i artykułów naukowych, a także współpracę z Akademickim Biurem Karier Akademii WSB, obejmującą m.in. działania w ramach pośrednictwa pracy, organizację wydarzeń związanych z rynkiem pracy, udział w działaniach skierowanych do studentów mających na celu podniesienie ich kompetencji zawodowych.

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji