Data

16.02.2024

Współpraca z Jednostką Wojskową AGAT

W dniu 16 stycznia br. odbyło się spotkanie, podczas którego podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią WSB oraz Jednostką Wojskową AGAT.

 

Porozumienie podpisali:

  • prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB,
  • płk. Artur Kozłowski – Dowódca Jednostki AGAT.

 

W spotkaniu udział wzięli również:

  • prof. Marcin Lis – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB,
  • prof. Marek Walancik – Dyrektor Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych,
  • dr Bernadeta Kuraszewska – Dziekan Collegium Medicum – Wydziału Medycznego Akademii WSB,
  • Dominik Penar – Prodziekan ds. Rozwoju Akademii WSB.

 

Współpraca obejmuje m.in.: organizację szkoleń, warsztatów i wykładów z zakresu nauk o bezpieczeństwie, zarządzania, transportu oraz szeroko rozumianego systemu obronności państwa i roli Sił Zbrojnych w tym systemie.