Współpraca z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej rozpoczęła współpracę z Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Porozumienie zostało podpisane w piątek, 22 października br.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Minister Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  • dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, JM Rektor Akademii WSB,
  • dr Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem AWSB

Z danych GUS wynika, że ponad 90% firm w Polsce zalicza się do sektora MŚP. Wielu przedstawicieli tego sektora, szczególnie z regionu, może rozwijać lub już rozwija swoje kompetencje w Akademii WSB. Współpraca z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców może rozwinąć tę współpracę i otworzyć nowe możliwości edukacyjne, naukowe i badawczo-rozwojowe.

Współpraca obejmuje:

  • wspólną realizację konferencji, przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo – rozwojowych, 
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych: zainteresowanych studentów, słuchaczy, przedstawicieli partnerów poprzez organizację szkoleń lub warsztatów,
  • konsultacje i wsparcie dla przedsiębiorców.

Główne zadania Rzecznika MŚP:

  • pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP;
  • działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Data wydarzenia - 22.10.2021 r.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji