Data

17.05.2022

Współpraca z Urzędem Komunikacji Elektronicznej

17 maja 2022 r. Akademia WSB zawarła umowę o współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej – organem zajmującym się regulowaniem zasad funkcjonowania krajowego rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

Porozumienie podpisali:

  • Dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB,
  • Dr inż. Jacek Oko – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Porozumienie zakłada rozwijanie współpracy pomiędzy Akademią WSBUrzędem Komunikacji Elektronicznej w zakresie:

  • wspólnej realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo – rozwojowych
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych studentów, słuchaczy  poprzez organizację studiów podyplomowych i szkoleń,
  • tworzenia i opracowania programów kształcenia studiów i ścieżek specjalistycznych,
  • wspólnej organizacji tematycznych konferencji i seminariów,
  • współpracy z Akademickim Biurem Karier Akademii WSB (szkolenia oraz spotkania z praktykami, programy mentorskie).

Porozumienie o współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej wpisuje się w realizację misji Akademii WSB, której głównym celem jest stworzenie społeczności skoncentrowanej na rozwoju.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji