Data

07.10.2021

Współpraca ze Śląską Izbą Lekarską w Katowicach

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej rozpoczęła współpracę ze Śląską Izbą Lekarską w Katowicach. Porozumienie zostało podpisane w czwartek, 7 października br.

Dokument podpisali:

 • dr n. med. Tadeusz Urban, prezes Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach,
 • Joanna Andrzejewska, radca prawny Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach,
 • dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, JM Rektor Akademii WSB,
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB – Prorektor ds. nauki i kształcenia AWSB, 
 • dr Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem AWSB. 

Współpraca będzie obejmowała m.in.:

 • wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo – rozwojowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych zainteresowanych studentów, słuchaczy Akademii WSB oraz lekarzy, członków ŚIL poprzez wspólną organizację studiów podyplomowych i szkoleń,
 • odbywanie przez studentów, słuchaczy Akademii WSB praktyk zawodowych organizowanych we współpracy z ŚIL, regulowanych odrębnymi porozumieniami,
 • współpracę w zakresie tworzenia i opracowania specjalności, programów studiów, programów studiów podyplomowych, szkoleń, kursów zgodnych z profilem działalności Partnerów - z możliwością wykorzystania w procesie dydaktycznym Akademii WSB oraz ŚIL.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA MBA W OCHRONIE ZDROWIA 

Program studiów obejmuje m.in.:

 • zarządzanie strategiczne, 
 • modele ochrony zdrowia,
 • sztukę wystąpień publicznych, 
 • zarządzanie projektami w ochrone zdrowia,
 • zadządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością jednostek ochrony zdrowia, 
 • prawa pacjenta i dokumentowanieświadczeń medycznych. 

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji