A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

01.07.2024

Wyjątkowy jubileusz. 45 lat pracy naukowo-dydaktycznej prof. Marka Sitarza

Najbliższa rodzina, wykładowcy i pracownicy Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, byli ministrowie transportu i czołowi eksperci branż transportowej, spedycyjnej i logistycznej mieli okazję podziękować prof. Markowi Sitarzowi za 45 lat pracy naukowo-dydaktycznej i wielki wkład w kluczową dla gospodarki branżę transportową.

Nasza Uczelnia zorganizowała wyjątkowy benefis z okazji jubileuszu prof. Sitarza. Prof. Marek Sitarz z Akademią WSB związany jest od 2014 roku. Wykładowca w zakresie procesów i środków transportu, a także zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem. Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej: Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport. Wykładowca i instruktor szkoleń m.in. z zakresu audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, Systemu Zarządzania Utrzymaniem i zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym.

Autor 18 krajowych i zagranicznych książek oraz ponad 160 artykułów naukowych. Członek krajowych i zagranicznych redakcji czasopism naukowych. Wykonawca ekspertyz i opracowań na zamówienie organów władzy publicznej i podmiotów realizujących zadania publiczne.

Kierownik lub uczestnik ponad 70 projektów dla polskich i zagranicznych zakładów przemysłowych związanych z transportem. Kierownik i wykonawca projektów: budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem dla 60 firm związanych z transportem kolejowym, budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania Utrzymaniem dla 32 firm związanych z transportem kolejowym. Wykonawca 22 prac usługowo-badawczych dla przemysłu w zakresie dopuszczenia pojazdów kolejowych i  ich elementów.

Prywatnie kolekcjoner znaczków o tematyce kolejowej i wielki fan futsalu, do którego nawiązuje wyjątkowy prezent od Uczelni w formie piłki futsalowej.