Data

15.06.2022

Wykład dra hab. Macieja Witkowskiego, prof. AWSB dla doktorantów Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego

Dr hab. Macieja Witkowskiego, prof. AWSB w dniu 2 czerwca 2022 roku wraz z partnerami z Włoch i Austrii przeprowadził warsztat dla doktorantów Pedagogiki na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego (18 najlepszy uniwersytet na świecie według Listy Szanghajskiej).

Spotkanie dotyczyło pracy z osobami doświadczającymi analfabetyzmu wtórnego i funkcjonalnego oraz z przedstawicielami mniejszości etnicznych.

Wykład został zorganizowany w ramach projektu "Alphabetter- learning tools for preventing functional and secondary illiterecy" współfinansowanego z programu Erasmus +.. Akademia WSB jest Liderem tego projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Kalifornijskim w San Diego raz organizacjami eksperckimi z Włoch, Austrii i Czech.

"Uniwersytet Kalifornijski w San Diego to jeden z najlepszych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i generalnie na świecie. Samo miasto San Diego to wielkie centrum technologiczne absorbujące innowacyjne technologie odkrywane przez naukowców prowadzących interdyscyplinarne badania. Współpracując z zespołem prof. Megan Hopkins z UC San Diego poznajemy nowe rozwiązania, które wspólnie staramy się udoskonalać i wdrażać. W trakcie spotkania ze studentami z San Diego zauważyłem jak wielkie zainteresowanie wzbudzają zrealizowane na AWSB ostatnie badania z zakresu psychologii międzykulturowej odnoszące się do strategii integrowania uchodźców i mniejszości kulturowych w społeczeństwie większościowym. "

dr hab. Maciej Witkowski, prof AWSB


Podczas wizyty badawczej reprezentacja Akademii WSB – dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB oraz Ewelina Widerska i Sebastian Kwaśniewski prowadzili badania na pograniczu amerykańsko-meksykańskim.

W ramach badań zrealizowano szereg spotkań z przedstawicielami instytucji zajmujących się nauczaniem dwujęzycznym oraz z przedstawicielami społeczności migrantów m.in.:

  • Osobami zaangażowanymi w pomoc uchodźcom na granicy z Meksykiem: Pauliną Olvera Cáñez ze Espacio Migrante oraz Lourdes Medrano z Centro 32/Families Belong Together,
  • Przedstawicielami Somali Family Services,
  • Wolontariuszami i aktywistami z MAKE PROJECT - Merging Agriculture, Kitchens, and Employment (https://www.sdmake.org/),
  • Kate Anderson – reprezentantką plemienia Indian: Agua Caliente Band of Cahuilla Indians,
  • Casey Myers – założycielką i prezeską One Digital World
  • Oraz naukowcami Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego tj. Megan Hopkins, Cheryl Forbes, czy Maxie Gluckman.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji