Data

29.06.2022

Wyniki naboru do międzynarodowego pilotażu w ramach projektu „Promoting Active and Responsible Citizenship In Schools - ACTIVE”

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za wysłanie swoich kandydatur i udział w procesie rekrutacji do międzynarodowego pilotażu programu treningowego w ramach projektu pn. „Promoting Active and Responsible Citizenship In Schools - ACTIVE”, dofinansowany jest w ramach programu ERASMUS+.

Informujemy, iż do projektu zakwalifikowały się:

  • Pani Milena Dudzik reprezentująca Szkołę Podstawową nr 20 w Katowicach (ZSiP nr 2),
  • Pani Katarzyna Kiklińska reprezentująca III LO z Oddziałami dwujęzycznymi w Zabrzu,
  • Pani Anna Kocyan reprezentująca Szkołę Podstawową nr 9 w Gliwicach.

Serdecznie Gratulujemy!

 

Projekt ma na celu promowanie aktywnego i odpowiedzialnego obywatelstwa wśród uczniów w wieku 12-18 lat. Za pomocą narzędzi metodycznych wytworzonych w ramach projektu ACTIVE nauczymy młodzież krytycznego myślenia, rozumienia kontekstu i możliwych skutków własnych działań oraz otwartość na wspieranie wzajemnych dyskusji, co ma zasadnicze znaczenie dla bycia odpowiedzialnym i aktywnym obywatelem.

W okresie wrzesień 2022 - czerwiec 2023 roku zorganizowany zostanie międzynarodowy pilotaż wykorzystania narzędzi metodycznych, w ramach którego zakwalifikowani uczestnicy:

  • Wyjadą na międzynarodowe szkolenie do Pesaro (Włochy) w dniach 25-28.09.2022,
  • Będą brali udział w webinarach wraz z nauczycielami z Włoch, Austrii, Czech i Słowacji,
  • Przeprowadzą w swoich klasach wdrożenie przedstawionej na warsztatach metody (innowacji dydaktycznej),
  • Przeszkolą innych nauczycieli w zakresie wykorzystania materiałów edukacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną projektu: www.active-citizen.eu

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji