A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

15.03.2023

Wyróżnienie publikacji naukowej studenta Akademii WSB

Pan Michał Niedziela, student Akademii WSB, został laureatem konkursu na najlepszy artykuł naukowy autorstwa studenta opublikowany na łamach rocznika „Pro Publico Bono”. Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. SGSP wyróżnił Pana Michała Niedzielę dyplomem oraz nagrodą rzeczową. Nagrodę, w imieniu Rektora Komendanta SGSP w Warszawie, wręczył dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB, Zastępca Dyrektora Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie. Wręczenie odbyło się w środę 15 marca, podczas specjalnie zorganizowanego spotkania.

Studenci Akademii WSB zdobywają wiedzę w ramach kształcenia programowego oraz działań związanych z inicjatywami naukowymi wykraczających poza ramy standardowego studiowania. To między innymi studenckie opracowania kierowane do publikacji w czasopismach naukowych. Jednym z takich periodyków jest rocznik „Pro Publico Bono” wydawany przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.

Corocznie artykuły publikowane w tym czasopiśmie podlegają ocenie konkursowej, której celem jest wskazanie tych, które prezentują najwyższy poziom w grupach autorskich, obejmujących również autorów będących studentami.