A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

18.06.2024

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Doktorantów

W dniach 17-18 czerwca 2024 r. odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Doktorantów „Perspektywy edukacji doktorskiej w Polsce i na świecie”.

I Dzień XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej dla Doktorantów zainaugurował prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Kierownik Szkoły Doktorskiej Akademii WSB, który otworzył konferencję przemówieniem na temat globalnych perspektyw edukacji doktorskiej.

W ramach I dnia odbyły się:

Sesja Wykładowa - nowe ujęcie metod badawczych w naukach społecznych przedstawili:

 • prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Akademia WSB,
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Politechnika Łódzka,
 • prof. dr hab. Wojciech Czakon, dr h.c., Uniwersytet Jagielloński,
 • prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Rada Doskonałości Naukowej.

Panel Dyskusyjny - "Kobiety sukcesu w nauce ", którego moderatorem był prof. dr hab. Wojciech Czakon, dr h.c., a uczestniczyły:

 • prof. dr hab. Ewa Stańczyk Hugiet, dr h.c. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Politechnika Łódzka,
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB, Akademia WSB.

Panel Dyskusyjny - "Wyzwania w przygotowaniu rozprawy doktorskiej", którego moderatorką była dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB, Akademia WSB. Swoimi doświadczeniami i wskazówkami podzielili się:

 • prof. dr hab. Robert Socha, Akademia WSB,
 • dr hab. Joanna Dzieńdziora, prof. AWSB, Akademia WSB,
 • dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB, Akademia WSB,
 • dr Piotr Krowicki, Akademia WSB,
 • mgr Sylwia Gatnar- Doktorantka Szkoły Doktorskiej Akademii WSB.

Równolegle z panelem dyskusyjnym odbyły się dwie sesje plenarne, podczas których Doktoranci zaprezentowali przygotowane artykuły naukowe.  Moderatorami sesji byli:

 • prof. dr hab. Marek Lisiński, Akademia WSB,
 • prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, Akademia WSB,
 • dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB, Akademia WSB.

 

Drugi dzień konferencji to warsztaty metodologiczne, prowadzone równolegle w dwóch sesjach – porannej i popołudniowej. Doktoranci, w zależności od zainteresowań i etapu zaawansowania swoich rozpraw doktorskich, mogli wziąć udział w warsztatach:

WARSZTATY METODOLOGICZNE DLA DOKTORANTÓW – w języku polskim:

 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski: Metodologie badań dla współczesnego uczonego: narzędzia i techniki,
 • dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ: Cyfrowy warsztat badacza,
 • dr hab. inż. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB: Publikacje naukowe: nawigacja w świecie czasopism,
 • prof. dr hab. Jerzy Kochanowicz: Rezyliencja w pracy badawczej (przy pisaniu doktoratu),
 • dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB: Wybrane elementy koncepcji rozprawy doktorskiej w naukach o bezpieczeństwie.

METHODOLOGICAL WORKSHOPS FOR DOCTORAL STUDENTS (PhD) – in English:

 • dr Rafael Robina Ramirez (University of Extremadura, Spain): Educational use of AI in companies and University,
 • dr Jawad Abbas (University Of Central Punjab, Pakistan): The Dos and Don’ts of Writing a Research Paper for Publishing in a Good-Quality Journal,
 • prof. dr Judit Olah (John von Neumann University, Hungary, University of Debrecen, Hungary) : New production and consumption model for circular economy,
 • prof. dr József Popp (John von Neumann University, Hungary): Measuring science.

W ramach konferencji odbyły się również WARSZTATY DLA PROMOTORÓW POMOCNICZYCH prowadzone przez dr hab. Joannę Dzieńdziorę, prof. AWSB: Rola promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim.

 

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za udział w konferencji.