A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

12.01.2024

Zdobądź nawet 100% dofinasowania na studia MBA i podyplomowe

Dofinansowanie odbywa się z funduszy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego, w tym studiów MBA i podyplomowych w Akademii WSB.

Nie zwlekaj! Pracownicy Akademii WSB pomogą w wypełnieniu wniosku!

 

Kto może otrzymać dofinansowanie z KFS 2024?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na co można otrzymać środki z KFS?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Jak złożyć wniosek na studia MBA lub podyplomowe w Akademii WSB?

Wniosek do Urzędu Pracy składa się na ofertę edukacyjną konkretnej uczelni. Zapraszamy więc do zapoznania się z ofertą studiów MBA i podyplomowych w Akademii WSB, które Państwa potrzebom i kontaktu z nami. Pomożemy Państwu wypełnić dokumenty, które później będziecie musieli złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności przez niego. Siedziba uczelni nie ma znaczenia, co oznacza, że wnioski o dofinansowanie studiów podyplomowych w Akademii WSB mogą składać osoby ca całej Polski.

Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

WAŻNE!!!!

Szczegółowych informacji dotyczących warunków naboru oraz wzorów formularzy należy szukać na stronach urzędów pracy w zakładce „Aktualności” lub „Dokumenty do pobrania”.

Nabory na środki z KFS rozpoczynają się w styczniu 2024 r. i są bardzo krótkie, z reguły trwają one tylko kilka dni, a przy dużym zainteresowaniu dofinansowaniem nabory odbywają się tylko raz do roku.

Sprawdź priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

Sprawdź, od kiedy trwa nabór w Twoim Urzędzie Pracy! BAZA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY

 

Dowiedz się więcej:

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń 

tel. 32 295 93 11
tel. 32 295 93 95

Rekrutacja

tel. 32 295 93 10
tel. 32 295 93 12
tel. 32 295 93 88