Data

16.09.2021

Złoty Jubileusz pracy naukowej i uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych przez prof. zw. dr. hab. Franciszka Piontka, dr. h.c.

W dniu 16 września 2021 r. w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Od zrównoważonego rozwoju do teorii i zarządzania rozwojem”, która zorganizowana została w związku ze Złotym Jubileuszem pracy naukowej i uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych przez prof. zw. dra hab. Franciszka Piontka, autora licznych prac naukowo-badawczych, które koncentrują się wokół ekonomii środowiskowej, makroekonomii, polityki ekologicznej, polityki gospodarczej, polityki społecznej oraz zarządzania rozwojem zrównoważonym.

Świętować tą niezwykłą uroczystość wraz z Jubilatem przybyli osobiście przyjaciele, współpracownicy, uczniowie, bliscy naukowcy oraz rodzina Profesora Franciszka Piontka, jego żona Pani Joanna Piontek, córki dr hab. Barbara Piontek, prof. AWSB oraz Anna Piontek.

Wśród zaproszonych gości obecne były takie osobistości jak przedstawiciele władz wojewódzkich i  samorządowych m.in.:  II Wicewojewoda Śląski Pan Robert Magdziarz, Burmistrz Gminy Ogrodzieniec, Pani Anna Pilarczyk-Sprycha oraz Wójt Gminy Pałecznica, Pan Marcin Gaweł. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele instytucji w powiecie m.in. Dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Pani Klaudia Rogowska, delegaci Uczelni Wyższych w tym m.in. dr hab. Józef Myrczek, prof. ATH w Bielsku-Białej.

W uroczystości w formie on-line wzięli udział m.in.: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar - członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2016–2022 oraz prof. dr hab. Tadeusz Borys – Uniwersytet Zielonogórski.

W uroczystości udział wzięła JM Rektor dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB oraz Prorektorzy Akademii AWSB wśród nich, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB oraz Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem dr Marcin Lis.

Pierwsza część  konferencji została poświęcona w całości Jubilatowi, jego życiu prywatnemu oraz naukowemu. Następnie odbyło się uroczyste odczytanie listów gratulacyjnych od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Edukacji i Nauki, Pana Przemysława Czarnka.

Profesor Franciszek Piontek jest przecież pionierem badań nad zrównoważonym rozwojem na gruncie polskiej ekonomii. Profesor Piontek na przestrzeni dekad obserwował rozwój rodzimej gospodarki, dlatego nie będzie przesadą określenia go mianem wielkiego kronikarza polskich przemian – napisał w liście gratulacyjnym premier Mateusz Morawiecki.

W drugiej części odbyła się konferencja naukowa moderowana przez prof. dra hab. Marka Lisińskiego – Kierownika Seminarium Doktorskiego w Akademii WSB.

Partnerami konferencji byli: Węglokoks SA, Marani Sp. z o.o. oraz Fundacja Silesia Hominibus.

Data wydarzenia - 16.09.2021 r.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji