A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

30.04.2024

Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności dla Akademii WSB jako organizacji wiodącej

W dniu 30.04.02024 Akademia WSB otrzymała Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności jako organizacja wiodąca (Lead Organisation).

Wraz ze zdobytymi w 2023 roku akredytacjami w obszarach organizacji goszczącej i wspierającej projekty wolontariatu Akademia WSB zdobyła wszystkie możliwe do uzyskania akredytacje Europejskiego Korpusu Solidarności.

Otrzymanie tego certyfikatu poprzedzone było wielomiesięcznym procesem akredytacyjnym.

Znak Jakości jest certyfikatem przyznawanym przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności, który potwierdza, że organizacja uczestnicząca w projekcie EKS spełnia wszystkie standardy programu. Każda organizacja lub instytucja, która chce zaangażować się w Projekty Wolontariatu, musi posiadać Znak Jakości. 

Znak Jakości potwierdza, że organizacja zapewnia młodym ludziom możliwość udziału w projektach o wysokiej jakości oraz silnym wymiarze solidarnościowym, w zgodzie z wartościami i celami Europejskiego Korpusu  Solidarności.

Projekty Wolontariatu dają młodym ludziom możliwość pracy wolontariackiej w kraju lub za granicą. Zadania wolontariuszy wykonywane w projektach odpowiadają na ważne potrzeby społeczne i przyczyniają się do wzmacniania społeczności lokalnych i jednocześnie umożliwiają wolontariuszom zdobycie:

  • praktycznego doświadczenia,
  • kompetencji,
  • rozwoju osobistego, społecznego, obywatelskiego oraz zawodowego.
     

W związku z otrzymanym certyfikatem Akademia WSB w niedługim czasie będzie gościła wolontariuszy z całego świata.

Wolontariusze będą goszczeni w Dąbrowie Górniczej, Cieszynie i Krakowie.

Jednostkami Akademii WSB zaangażowanymi w projekty wolontariatu są:

  • Biblioteka Akademicka,
  • Dział Współpracy z Zagranicą,
  • Hub Innowacji Społecznych,
  • Akademickie Biuro Karier,
  • Dział Rozwoju Nauki.


Jednocześnie, w związku z posiadaniem przez Akademię WSB Znaku Jakości ze statusem organizacji wspierającej, zapraszamy zainteresowanych studentów do aplikowania do Europejskiego Funduszu Solidarności z pomysłami na projekty wolontariatu, z wybraniem Akademii WSB jako oficjalnej organizacji wspierające.

Zapraszamy do zapoznania się z profilem Akademii WSB na European Youth Portal: TUTAJ

Znak Jakości zachowuje ważność do dn. 31.12.2027r.