Recenzja książki „Cultural Management: From Theory to Practice” na na łamach renomowanego brytyjskiego czasopisma naukowego „Cultural Trends”

Na łamach renomowanego brytyjskiego czasopisma naukowego „Cultural Trends” (IF 1.838, WOS, SCOPUS), wydawanego przez Routledge – Francis & Taylor Group, ukazała się recenzja książki „Cultural Management: From Theory to Practice”, której autorami są: dr Łukasz Wróblewski – Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji WZ w Cieszynie Akademii WSB, dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB oraz Jerry Liu. Recenzję książki opracowała Marina Zec

Publikacja finansowana była ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji