Data

06.08.2020

Akademia WSB - 6. miejsce w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020

W najnowszym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020Akademia WSB znalazła się na 6. miejscu w Polsce. Podobnie jak w ubiegłym roku AWSB jest jedyną uczelnią niepubliczną spoza Warszawy, która zajęła tak wysoką pozycję w zestawieniu. W czołówce rankingu znalazły się m.in. studia na kierunkach: Pedagogika, Transport (studia inżynierskie) oraz studia magisterskie na kierunku Informatyka. To ogromne wyróżnienie dla Akademii WSB i sukces wszystkich jej Pracowników, Studentów i Absolwentów

Przy opracowywaniu Rankingu pod uwagę branych jest 29 wskaźników, które grupowane są w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, umiędzynarodowienie, efektywność naukowa i potencjał dydaktyczny.

W tym roku Akademia WSB zajęła 2. miejsce w grupie kryteriów biorących pod uwagę umiędzynarodowienie, gdzie oceniane są m.in. programy studiów w językach obcych, studiujący w językach obcych, studenci cudzoziemcy, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wymiana studencka oraz wielokulturowość środowiska studenckiego. 

 

Na podium znaleźliśmy się również w Rankingu Kierunków Studiów. Pedagogika prowadzona w AWSB zajęła 3. miejsce wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce (nr 1 wśród uczelni niepublicznych oraz nr 1 wśród uczelni w woj. śląskim).

Natomiast biorąc pod uwagę studia magisterskie na kierunku Informatyka, uplasowaliśmy się na 7 pozycji wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce (nr 1 wśród uczelni niepublicznych oraz nr 1 wśród uczelni w woj. śląskim).

Wysoko oceniony został także prowadzony w AWSB kierunek Transport, który zdobył 16. miejsce w kraju w Rankingu Studiów Inżynierskich, wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce (nr 1 wśród uczelni niepublicznych).

Z kolei kierunek Zarządzanie znalazł się na 18. miejscu w Rankingu Kierunków Studiów. 

Zostaliśmy także docenieni za prestiż, publikacje oraz pod kątem absolwentów na rynku pracy.

 

 


Uroczysta Gala Finałowa odbyła się 17 lipca 2020 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Dyplomy dla Rektorów najlepszych Uczelni i Dziekanów prowadzących najlepsze kierunki studiów przyznano już 21 raz. Dyplom dla Akademii WSB odebrała Rektor AWSB – dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.


Klasyfikacja Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 obejmuje zdecydowaną większość uczelni w Polsce, a Ranking Perspektyw wpisał się w polskim świecie akademickim jako szczególne wyróżnienie. Jego metodologia klasyfikacji uczelni i poszczególnych kierunków wpływają na to, że stanowi on istotne źródło informacji dla kandydatów na studia. Gremium przy ocenie uczelni bierze pod uwagę głos środowiska akademickiego i modyfikuje jego wskaźniki.

W skład zestawienia wchodzą w sumie cztery rankingi: Uczelni Akademickich, Uczelni Niepublicznych, Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz Ranking kierunków studiów. Kierownikiem kapituły opracowującej Ranking jest prof. Michał Kleiber – były prezes Polskiej Akademii Nauk.

Ranking Uczelni Niepublicznych uwzględnia szkoły wyższe, które posiadają uprawnienia do prowadzenia studiów co najmniej II stopnia lub jednolite magisterskie, miały minimum dwa roczniki absolwentów, wzięły udział w badaniach ankietowych oraz łącznie studiuje w nich minimum 200 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Szczegółowe informacje dotyczące rankingu można znaleźć na stronie www.ranking.perspektywy.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji