Data

24.06.2021

Akademia WSB wyróżniona HR Excellence in Research

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 23 czerwca 2021 r. Akademia WSB dołączyła do elitarnego grona instytucji wyróżnionych przez Komisję Europejską logo HR Excellence In Research.

Jest to prestiżowe wyróżnienie, mające na celu zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Unii Europejskiej. Logo HR Excellence in Research przyznawane jest najlepszym ośrodkom naukowym, które spełniają restrykcyjne wymogi Komisji Europejskiej w zakresie standardów prowadzenia badań i zapewniają najlepsze warunki pracy naukowcom oraz prowadzą procesy rekrutacyjne w sposób otwarty, przejrzysty i zgodny z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
 
Aby uzyskać to wyróżnienie, Uczelnia musiała spełnić ściśle określone warunki oraz przejść drobiazgową procedurę. Specjalnie powołany w tym celu Zespół [LINK], dokonał szczegółowej analizy wewnętrznych przepisów i zasad postępowań pod kątem ich zgodności z europejskimi standardami. Następnie na podstawie przeprowadzonej wśród pracowników naukowych ankiety, opracowano Strategię Rekrutacji i Prowadzenia Badań Naukowych i Plan działania, które podlegały ocenie niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej.
 
Logo HR to potwierdzenie doskonałych warunków dla pracowników badawczych i naukowo-badawczych oraz atmosfery bezpieczeństwa i zaufania dzięki jasnym zasadom rekrutacji. Dodatkowo, stanowi podstawę premiowania jednostki w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w zakresie badań i innowacji, krajowych konkursach grantowych, a także w konkursach i programach Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz daje prawo do zamieszczania ogłoszeń na platformie Euraxess.
 
Instytucje, które posiadają logo HR Excellence podlegają systematycznej ewaluacji w zakresie utrzymania standardów przyjętych przez Komisję Europejską oraz zobowiązane są do stałego doskonalenia swojej polityki kadrowej.
 
Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej: EN -  https://wsb.edu.pl/nauka-i-badania/logo-hr-excellence-in-research, PL -  https://wsb.edu.pl/nauka-i-badania/logo-hr-excellence-in-research

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji