Data

04.02.2020

Lien Chau Ton Nu najlepszą studentką zagraniczną w Polsce

Lien Chau Ton Nu pochodzi z Wietnamu, studiuje w Akademii WSB International Business, a w dniu 27 stycznia 2020 r. została najlepszą studentką zagraniczną studiów licencjackich w Polsce według Fundacji Edukacyjnej Perspektywy – Study in Poland. Serdecznie gratulujemy!

Pani Lien Chau Ton Nu przyjechała na studia do Akademii WSB z miasta Hue, z Wietnamu. Za swoje ponadprzeciętne osiągnięcia Lien Chau Ton Nu otrzymała stypendium Rektora Akademii WSB i od października 2017 roku rozpoczęła studia na kierunku International Relations, prowadzone w języku angielskim w ramach specjalnego programu stypendialnego Akademii WSB — International Scholarship Programme. 

Po ukończeniu szkoły średniej, Lien Chau wykorzystała gap year na rozwój osobisty poprzez zgłębianie wiedzy z zakresu kultury Wietnamu i krajów wschodnich, tajników Buddyzmu oraz podróżowanie po Wietnamie i krajach Azji Południowo-Wschodniej. Jako wolontariuszka aktywnie działała na rzecz społeczności lokalnej, organizując i prowadząc zajęcia z nauki języka angielskiego dla lokalnej młodzieży, kluby dyskusyjne oraz lokalne inicjatywny. Jako Agent ds. Pokoju w World Peace Initiative wraz z 30 innymi wolontariuszami z całego świata prowadziła warsztaty nt. pokoju na świecie dla wietnamskiej młodzieży. Jednak jej największą pasją jest promowanie idei "social and emotional learning" wśród młodych ludzi na całym świecie. Jej ostatni sukces z tym związany to wyróżnienie organizacji SEALNet - South Asian Service Leadership Network jakie uzyskał przygotowany przez nią projekt pn. "Social and Emotional Learning, Mindfulness for Vietnamese Students". Dodatkowo, Chau jest trenerką w Youth Peace Ambassadors Network i w grudniu 2018 r. podczas konferencji w Madrycie prowadziła autorskie warsztaty pt. "Love Speech in beautiful" w ramach projektu KAI Erasmus+, a w marcu i czerwcu 2019 r. w Budapeszcie była facylitatorką warsztatów z zakresu mindfulness dla European Youth Centre na zlecenie Rady Europy. Chau pracowała także jako wolontariuszka podczas Szczytu Klimatycznego ONZ COP24, zorganizowanego w Katowicach w grudniu 2018 r. 

Studentka bierze regularny udział w warsztatach i seminariach z zakresu promowania wielokulturowości, organizowanych w szkołach średnich województwa śląskiego, podczas których prezentuje kulturę wietnamską oraz idee pokoju i zachęca polską młodzież do aktywności społecznej i obywatelskiej. Lien Chau bardzo chętnie angażuje się w działania na rzecz środowiska akademickiego. Uczestniczyła w wydarzeniach tj. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, podczas którego przeprowadziła warsztaty nt. wolontariatu i przywództwa dla młodzieży ze szkół średnich. 


Lien Chau regularnie współpracuje z Działem Współpracy z Zagranicą Akademii WSB przy organizacji wydarzeń na rzecz wielokulturowości tj. International Days, seminaria z zakresu wielokulturowości „Get to know my country”, w ramach którego w styczniu 2019r. Chau zorganizowała Tydzień Wietnamski.


Jej działania na rzecz budowania pokoju na świecie zyskały uznanie Organizacji Narodów Zjednoczonych i Chau otrzymała propozycję odbycia prestiżowej praktyki w Sekcji ds. Pokoju w siedzibie ONZ w Genewie, którą zrealizowała w okresie od lipca do grudnia 2019 r.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji