Data

04.02.2021

Złoty Medal "Za Zasługi dla Policji" dla Rektor Akademii WSB

Na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. dra Krzysztofa Justyńskiego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Złoty Medal "Za Zasługi dla Policji" dr hab. Zdzisławie Dacko–Pikiewicz, prof. AWSB - Rektor Akademii WSB. Uroczystość odbyła się w środę 3 lutego 2021 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Działania podejmowane od wielu lat przez JM Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisławę Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB w sposób znaczący wpływają na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej, regionalnej i Polski. Jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego w sposób twórczy przyłączając się do wielu ważnych dla rozwoju edukacji inicjatyw. Dzięki Jej pracy i zaangażowaniu, współpracy z administracją rządową i samorządową Akademia WSB oraz miasto Dąbrowa Górnicza stała się centrum badawczym, kulturotwórczym i edukacyjnym regionu, a także Polski.

Podczas uroczystości medale otrzymali również:

  • Złoty Medal - Płk. Radim Wita – Z-ca Komendanta Policji ds. Kryminalnych w Ostrawie (Kraj Śląsko-Morawski)
  • Srebrny Medal – Pan dr Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
  • Brązowy Medal – Pan Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego

Medale wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński.

Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym!

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji