Info

Data

30.11.-0001

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu „MS Excel” dla Kadry Zarządzającej oraz Kadry Administracyjnej Akademii WSB - Zapytanie ofertowe nr 27/POWR/ZR21/2019

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  Przygotowanie i przeprowadzenie kursu „MS Excel” dla Kadry Zarządzającej oraz Kadry Administracyjnej Akademii WSB.

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215985

Termin składania ofert upływa 15.11.2019 r. godz. 10:00.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji