Info

Data

30.11.-0001

Przygotowanie i przeprowadzenie lektoratów w języku angielskim z języka francuskiego dla studentów studiów I i II stopnia Akademii WSB, w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021 - Zapytanie ofertowe nr 8/POWR/Z042/2020

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Przygotowanie i przeprowadzenie lektoratów w języku angielskim z języka francuskiego dla studentów studiów I i II stopnia Akademii WSB, w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1234132

Termin składania ofert upływa 28.02.2020 r. godz. 10:00

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji