Info

Data

17.01.2022 – 26.01.2022 , 16:00

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018 dla Studentów Akademii WSB [...] - ZO nr 2/POWR/Z042/2022

Uwaga !

Zamawiający wydłuża termin skladania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.01.2022 r., do godz. 16:00 za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub w zamkniętej kopercie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Rektorat – pok. nr 103.

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018 dla Studentów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Wydziałów Zamiejscowych:
 
Zadanie 1: Certyfikowane szkolenie dla studentów Akademii WSB Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Zadanie 2: Certyfikowane szkolenie dla studentów Akademii WSB Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018.

Uwaga !

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie lub na wszystkie zadania.


Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/88365

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.01.2022 r., do godz. 16:00 za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub w zamkniętej kopercie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Rektorat – pok. nr 103.

 

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji