Info

Data

30.11.-0001

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Nauczycieli Akademickich AWSB - Zapytanie ofertowe nr 31/POWR/Z042/2019

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przygotowanie i  przeprowadzenie szkoleń dla Nauczycieli Akademickich AWSB

Zamówienie zostało podzielone na poszczególne zadania:

  • Zadanie 1 - Problem Solving w nowoczesnej dydaktyce;
  • Zadanie 2 - Zastosowanie metody PBL w dydaktyce w uczelni wyższej;
  • Zadanie 3 - Zaawansowane pozyskiwanie informacji naukowych. 

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1209997

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji