Info

Data

23.08.2021 – 31.08.2021 , 16:00

Przygotowanie i  przeprowadzenie szkoleń dla studentów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Wydziałów Zamiejscowych AWSB - Zapytanie ofertowe nr 18/POWR/Z042/2021

 

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Przygotowanie i  przeprowadzenie szkoleń dla studentów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Wydziałów Zamiejscowych AWSB:

Zadanie 1 –  Szkolenie Funkcjonalna terapia powięziowa dla Studentów kierunku Fizjoterapia Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej;

Zadanie 2 – Warsztat Metoda PNF w pracy z pacjentem neurologicznym i ortopedycznym dla Studentów kierunku Fizjoterapia Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej;

Zadanie 3 - Kurs Kwalifikowana Pierwsza Pomoc dla Studentów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i Wydziałów Zamiejscowych;

Zadanie 4 - Szkolenie Diagnostyka obrazowa dla Studentów kierunku Fizjoterapia Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

(Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 zadanie, na kilka zadań lub  na wszystkie zadania)


Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65619

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2021 r., do godz. 16:00 za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub w zamkniętej kopercie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Rektorat – pok. nr 103.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji