Info

Data

1.09.2020 – 22.09.2020 , 16:00

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej - Zapytanie ofertowe nr 17/POWR/Z042/2020

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Przygotowanie i  przeprowadzenie szkoleń dla studentów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej:

  • Zadanie 1 – Warsztat „PNF w pracy z pacjentem neurologicznym i ortopedycznym” dla studentów AWSB w Dąbrowie Górniczej;
  • Zadanie 2 – Szkolenie „Diagnostyka obrazowa” dla studentów AWSB w Dąbrowie Górniczej;
  • Zadanie 3 – Szkolenie „Komunikacja z pacjentem” dla studentów AWSB w Dąbrowie Górniczej. 

(Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie, na kilka zadań bądź na wszystkie zadania)

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4710

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 22.09.2020 r., do godz. 16:00 w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Rektorat – pok. nr 103.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji