Info

Data

12.01.2022 – 20.01.2022 , 16:00

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia AutoCad stop. I dla Studentów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej - Zapytanie ofertowe nr 1/POWR/Z042/2022


W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia AutoCad stop. I dla Studentów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.


Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/87710


Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.01.2022 r., do godz. 16:00 za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub w zamkniętej kopercie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Rektorat – pok. nr 103.


Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji