Info

Data

30.11.-0001

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli akademickich oraz lektorów Akademii WSB - Zapytanie ofertowe nr 9/POWR/ZR21/2019.

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na przedmiot zamówienia:  przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli akademickich oraz lektorów Akademii WSB:

  • Zadanie 1 - Komunikacja i formy wsparcia edukacji studentów z zaburzeniami psychicznymi. 
  • Zadanie 2 - Szkolenie metodyczne dla lektorów.

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202262

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji