Info

Data

27.10.2021 – 5.11.2021 , 16:00

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla Studentów Akademii WSB z obsługi bezzałogowych statków powietrznych w odniesieniu o Krajowy Scenariusz Standardowy N-STS01 - zapytanie ofertowe nr 18/POWR/ZR21/2021

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla Studentów Akademii WSB z obsługi bezzałogowych statków powietrznych w odniesieniu o Krajowy Scenariusz Standardowy N-STS01.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/76470  

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.11.2021 r., do godz. 16:00 za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub w zamkniętej kopercie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Rektorat – pok. nr 103 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji