Info

Data

30.11.-0001

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Jak uczyć metodą studium przypadku (case study)?” dla pracowników dydaktycznych Akademii WSB - Zapytanie ofertowe nr 19/POWR/Z042/2019.

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Jak uczyć metodą studium przypadku (case study)?” dla pracowników dydaktycznych Akademii WSB.

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202190

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji