Info

Data

30.11.-0001

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Akademii WSB studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych kierunku Pedagogika [...] Zapytanie ofertowe 3/POWR/ZR21/2020

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć   dydaktycznych dla studentów Akademii WSB studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych kierunku     Pedagogika -  specjalność:  Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227737

Termin składania ofert upływa 28.01.2020 r. godz. 10:00.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji