Info

Data

30.11.-0001

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych przez wykładowcę z zagranicy w języku angielskim dla studentów studiów I stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 oraz [...] ZO 5/POWR/Z042/2020

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych przez wykładowcę z zagranicy w języku angielskim dla studentów studiów I stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 oraz w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228510

Termin składania ofert upływa 30.01.2020 r. godz. 10:00

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji