Info

Data

30.11.-0001

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku Informatyka w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 oraz w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020

W związku z realizacją projektu pn. „Become an expert in IT - międzynarodowy program studiów na kierunku Informatyka” nr POWR.03.03.00-00-M086/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, zapraszamy do złożenia oferty na: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku Informatyka w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 oraz w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 25.02.2019 r. o godz. 10:00.

Pełna treść zapytania jest również dostępna w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167348

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji