Info

Data

30.11.-0001

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku Stosunki Międzynarodowe w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 oraz lektoratów w kolejnych czterech semestrach.

W związku z realizacją projektu pn. „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku Stosunki Międzynarodowe w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 oraz lektoratów w kolejnych czterech semestrach.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.02.2019 r. o godz. 10:00.


Pełna treść zapytania jest również dostępna w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165701

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji