Info

Data

30.11.-0001

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów Akademii WSB, studiów I stopnia, semestr 5 na kierunku Logistyka - specjalność: Inżynier optymalizacji i symulacji [...] Zapytanie ofertowe nr 10/POWR/Z042/2020

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów Akademii WSB, studiów I stopnia, semestr 5 na kierunku Logistyka -  specjalność: Inżynier optymalizacji i symulacji, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

  • Zadanie 1 –  Podstawy modelowania i symulacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim – ćwiczenia;
  • Zadanie 2 - Podstawy modelowania i symulacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim – laboratoria;
  • Zadanie 3 - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem dyskretnego oprogramowania symulacyjnego FlexSim – laboratoria;
  • Zadanie 4 - Podstawy modelowania i symulacji procesów ciągłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks – ćwiczenia;
  • Zadanie 5 - Podstawy modelowania i symulacji procesów ciągłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks – laboratoria;
  • Zadanie 6 - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FloWorks – laboratoria.

(Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie, na kilka zadań bądź na wszystkie zadania)

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1257597

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 14.08.2020 r. do godz. 16:00 w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Rektorat – pok. nr 103.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji