Info

Data

30.11.-0001

Usługa instalacji oprogramowania i konfiguracji stanowisk w laboratorium finansowym Akademii WSB - Zapytanie ofertowe nr 23/POWR/ZR21/2019

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi instalacji oprogramowania i konfiguracji stanowisk w laboratorium finansowym Akademii WSB.

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1214773

Termin składania ofert upływa 07.11.2019 r. godz. 10:00.
Zapraszamy do udzialu w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji