Info

Data

30.11.-0001

Zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Informatyka – specjalność: Inżynieria Internetu Rzeczy oraz Inteligentne systemy przetwarzania danych i Data Science w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 - Zapytanie ofertowe nr 25/POWR/Z042/2019

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na   przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Informatyka – specjalność: Inżynieria Internetu Rzeczy oraz specjalność: Inteligentne systemy przetwarzania danych i Data Science w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1203091

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji