Info

Data

30.11.-0001

Zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Zarządzanie w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, w tym seminarium magisterskiego w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2019/2020 - Zapytanie ofertowe nr 20/POWR/Z042/2019

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, w tym seminarium magisterskiego w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2019/2020.

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1203048

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji