Info

Data

30.11.-0001

Zajęcia dydaktyczne z metrologii dla studentów kierunku Transport w Dąbrowie Górniczej oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie - Zapytanie ofertowe nr 12/POWR/ZR21/2019.

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z metrologii dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Transport w Dąbrowie Górniczej oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204709

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji