Info

Data

30.11.-0001

Zakup i dostawa 3 szt. tabletów dla studentów kierunku Pedagogika Wydziału Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej - Zapytanie ofertowe nr 28/POWR/ZR21/2019

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  Zakup i dostawa 3 szt. tabletów dla studentów kierunku Pedagogika Wydziału Nauk Stosowanych  w Dąbrowie Górniczej.

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216577

Termin składania ofert upływa 18.11.2019 r. godz. 10:00.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji