Info

Data

15.12.2021 – 10.01.2022 , 10:00

Zakup i dostawa licencji 3 modułów systemu bibliotecznego na potrzeby biblioteki  Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej - Zapytanie ofertowe nr 19/POWR/ZR21/2021

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa licencji 3 modułów systemu bibliotecznego na potrzeby biblioteki  Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/84148

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.01.2022 r., do godz. 10:00 za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub w zamkniętej kopercie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Rektorat – pok. nr 103 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji