Info

Data

30.11.-0001

Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego, stanowiącego wyposażenie laboratorium projektowania tradingowego (finansowego) oraz oprogramowania dla Wydziału Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej - Zapytanie ofertowe nr 4/POWR/ZR21/2019.

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego, stanowiącego wyposażenie laboratorium projektowania tradingowego (finansowego) oraz oprogramowania dla Wydziału Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1199706

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji