Info

Data

30.11.-0001

Zakup i dostawa telewizora przemysłowego LCD, stanowiącego wyposażenie laboratorium tradingowego (finansowego) w Wydziale Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej - Zapytanie ofertowe nr 25/POWR/ZR21/2019

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na  zakup i dostawę telewizora przemysłowego LCD, stanowiącego wyposażenie laboratorium tradingowego (finansowego) w Wydziale Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej - Zapytanie ofertowe nr 25/POWR/ZR21/2019

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1213752#

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji