Info

Data

30.11.-0001

Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, portal pracownika dla potrzeb Akademii WSB - Zapytanie ofertowe nr 29/POWR/Z042/2019

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, portal pracownika dla potrzeb Akademii WSB - Zapytanie ofertowe nr 29/POWR/Z042/2019.

Termin składania ofert upływa: 30.09.2019 r.

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1207064

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji